Kryteria kwalifikacji

 • Chcesz coś zmienić w swojej społeczności

 • Chęć motywowania innych

 • Chętni do nauki i dobrej zabawy

 • Lubi pracować z dziećmi

 • NIE jest wymagane wcześniejsze doświadczenie trenerskie!


Zadania wolontariuszy

 • Odpowiedzialny za założenie stacji przez kierownika technicznego programu.

 • Zidentyfikuj potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa dla kierownictwa technicznego programu.

 • Ułatw przypisane im czynności, tworząc pozytywne wrażenia z gry i nauki dla gracza.

 • Zapewnij graczom instrukcje, demonstracje, zachęty i pozytywne opinie podczas całej aktywności lub gry jednostronnej.

Wcześniejsze

Co dostajesz?

 • Klinika coachingu

  • 2021 Data do ustalenia

 • Koszula trenerska

 • Noc Uznania Wolontariuszy

  • 2021 Data do ustalenia

 • Godziny pracy społeczności (uczniowie szkół średnich)